Vele Polen hebben recht op een hogere teruggave van de Belastingdienst

By | Geen onderdeel van een categorie | No Comments

Buitenlandse uitzendkrachten komen in aanmerking voor de tijdsevenredige herleiding van het premie inkomen voor de jaren  2011 en 2012  (Hof ’s Hertogenbosch: ECLI:NL:GHSHE:2010:BN5162)

Poolse uitzendkrachten met een fase A en/of B of fase I, II of III contract die in de jaren 2011 en/of 2012 in Nederland werkzaam zijn geweest komen in aanmerking voor een hogere belasting teruggave.

Voorwaarde is dat zij regelmatig in een jaar teruggekeerd zijn naar Polen (verlof zonder loondoorbetaling) of dat indiensttreding en uitdiensttreding binnen het jaar heeft plaatsgevonden. Voor de vaststelling van de hoogte van de extra teruggave op grond van deze regeling moet naast de niet gewerkte periode in Nederland enkel nog het wereldinkomen worden aangetoond. Dit wereldinkomen blijkt uit de door de Poolse werknemer aan te leveren PIT –verklaring.

Als de gewerkte periode in Nederland en het wereldinkomen bekend zijn kan de Poolse werknemer een verzoek doen om zijn door hem teveel betaalde premies met terugwerkende kracht terug te vragen van de Belastingdienst. De correctie van het premie-inkomen kan tot gevolg hebben dat een teruggave van meer dan € 1.000,00 per jaar gerealiseerd kan worden.

 

Beschikking over zorgtoeslag

By | Geen categorie | One Comment

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Zorgtoeslag is een bijdrage voor de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering.

Het is een  misverstand  dat u geen recht zou hebben op zorgtoeslag wanneer u  naar een dokter of ziekenhuis bent geweest. Dat is niet juist. Het wel of niet recht hebben op zorgtoeslag is alleen afhankelijk van het feit of u verzekerd bent alsook de hoogte van u inkomen.

Hieronder een kort overzicht van de bedragen waarop u aanspraak kan maken:


Inkomen tot
Alleenstaand

Bedrag per maand

Met toeslagpartner

Bedrag per maand

2016 2015 2016 2015
€ 19.000 € 83 € 78 € 158 € 149
€ 19.500 € 83 € 78 € 158 € 148
€ 20.000 € 80 € 72 € 156 € 143
€ 20.500 € 74 € 66 € 150 € 137
€ 21.000 € 69 € 61 € 144 € 132
€ 21.500 € 63 € 55 € 139 € 126
€ 22.000 € 58 € 50 € 133 € 120
€ 22.500 € 52 € 44 € 128 € 115

 

Wanneer u zorgtoeslag aanvraagt controleert de Belastingdienst Toeslagen of u een zorgverzekering heeft. En juist hier gaat het vaak mis en u mogelijk een brief met de vermelding:

“ Uw zorgtoeslag voor 2015*  wordt € 0”      (dit geldt ook voor 2011/2012/2013/2014 en 2016)

U bent geen verzekerde volgens de Wet op de zorgtoeslag. Daarom hebt u in de periode dat u geen verzekerde bent geen recht op zorgtoeslag”

 

Als u wel een (tijdelijk) een zorgverzekering heeft is deze brief van de Belastingdienst uiteraard niet juist.

Heeft u ooit een dergelijke brief ontvangen dan is het raadzaam met ons contact op te nemen. Bij voorkeur binnen 6 weken na dagtekening van de brief die u heeft ontvangen.  Uiteraard is het ook mogelijk om uw zorgtoeslag met terugwerkende kracht van 5 jaren te laten corrigeren

Om een correctie te laten verzorgen heeft u nodig:

  • De brief van de Belastingdienst die u hebt ontvangen over uw zorgtoeslag ( 2011 t/m 2016)
  • Uw zorgverzekeringspolis
  • Een eventueel bewijs dat er premies voor de zorgverzekering zijn betaald. ( b.v. via uw loonstrook of een bankafschrift)