Vele Polen hebben recht op een hogere teruggave van de Belastingdienst

Buitenlandse uitzendkrachten komen in aanmerking voor de tijdsevenredige herleiding van het premie inkomen voor de jaren  2011 en 2012  (Hof ’s Hertogenbosch: ECLI:NL:GHSHE:2010:BN5162)

Poolse uitzendkrachten met een fase A en/of B of fase I, II of III contract die in de jaren 2011 en/of 2012 in Nederland werkzaam zijn geweest komen in aanmerking voor een hogere belasting teruggave.

Voorwaarde is dat zij regelmatig in een jaar teruggekeerd zijn naar Polen (verlof zonder loondoorbetaling) of dat indiensttreding en uitdiensttreding binnen het jaar heeft plaatsgevonden. Voor de vaststelling van de hoogte van de extra teruggave op grond van deze regeling moet naast de niet gewerkte periode in Nederland enkel nog het wereldinkomen worden aangetoond. Dit wereldinkomen blijkt uit de door de Poolse werknemer aan te leveren PIT –verklaring.

Als de gewerkte periode in Nederland en het wereldinkomen bekend zijn kan de Poolse werknemer een verzoek doen om zijn door hem teveel betaalde premies met terugwerkende kracht terug te vragen van de Belastingdienst. De correctie van het premie-inkomen kan tot gevolg hebben dat een teruggave van meer dan € 1.000,00 per jaar gerealiseerd kan worden.